×
خانه » آموزشگاه » آموزش ابتدایی » آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟
13 شهر 1397

آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟

به خاطر دارید که هر پیاده در نخستین حرکت خود و فقط در آن موقع می تواند به جای یک خانه دو خانه به پیش برود همچنین به خاطر دارید که پیاده ها در قطر یعنی به طور مورب حمله میکنند و نه در جهتی که پیش می روند با در نر گرفتن این دو نکته به شکل پایین نگاه کنید و با یکی دیگر از قوانین بازی پیاده آشنا شوید حرکتی که مخصوص پیاده است.

.


آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

شکل های یک و دو یک پیاده سفید را در خانه b2 و یک پیاده سیاه را در خانه c4 نشان میدهند اگر پیاده سفید در نخستین حرکت خود به جلو برود  وضعیت زیر پدید می آید .
.

آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

در اینجا پیاده سیاه خانه c4 میتواند پیاده سفید خانه b3 را بزند و در آنصورت وضعیت زیر حاصل میشود .
.


آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج


در پوزیسیون های قبلی اگر پیاده در نخستین حرکت خود دو خانه جلو برود نتیجه حرکت به گونه ای میشود که در پوزیسیون زیر نشان داده شده است و به نظر می رسد که پیاده سفید از حمله پیاده سیاه فرار کرده است .
.
آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

اما یک قانون مخصوص بازی شطرنج به پیاده سیاه این اجاره را میدهد که اگر بخواهد پیاده سفید را بزنید مثل آنکه پیاده سفید تنها یک خانه جلو رفته باشد نتیجه این حرکت در پوزیسیون قبلی نشان داده شده است.
.آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

همانطور که میبینید نتیجه عینا مانند پوزیسیون اول میشود درست مانند یک خمله عادی که در شکل پوزیسیون های قبلی نشان داده شده است  پیاده سفید بر اثر ی حمله مخصوصاز بازی خارج شده است به این طرز زدن پیاده گرفتن در حال عبور یا آنپاسان گفته میشود که با علامت احتصاری (( e.p )) نشان داده میشود که از کلمه Enpassant  که یک اصطلاح فرانسوی به معنای در حال عبور یا آنپاسان گرفته شده است  زیرا اینطور که به نظر می رسد در پوزیسیون قبلی سفید در حال عبور از خلنه b3  که توسط پیاده سیاه گرتفه شده است گرفتن در حال عبور فقط در صورتی ممکن است که همه شرایط زیر فراهم باشند :
.

۱ : اگر پیاده مهاجم پیاده سفید است باید عرض پنجم و اگر پیاده سیاه است در عرض چهارم صفحه شطرنج باشد .
۲ : پیاده ای که میگیرد و پیاده ای که گرفته می شود باید در ستونهای همجوار یکدیگر باشند .
۳ : پیاده ای که گرفته می شود باید در خانه اولیه خود باشد ( پیاده سفید در عرض دوم و پیاده سیاه در عرض هفتم )
۴ : پیاده ای که گرفته می شود باید در اجرای حرکت خود دو خانه به جلو برود
۵ : پیاده حریف در نوبت خود ، پیاده ای را که د خانه به جلو رفته است میزند مثل اینکه یاده فقط یک خانه پیش رفته باشد
.

گرفتن در حال عبور میبایست بلافاصله پس از آن که پیاده حریف دو خانه به جلو رفت صورت بگیرد و اگر اینکار در همان حرکت بعد انجام نشود وضعیت شکل ( دو پوزیسیون قبل ) پیش خواهد آمد و در این پوزیسیون سیاه بجای گرفتن در حال عبور حرکت دیگری می کند و در نتیجه پیاده سفید تا پایان بازی از این حمله در امان خواهد بود .
.
اگر گرفتن در حال عبور تنها حرکت ممکن باشد مثلا تنها راهی باشد که یک شطرنج باز بتواند شاه خود را از کیش خارج ساز در آن صورت یک حرکت اجباری خواهد بود   به مانند پوزیسیون زیر
.آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

سیاه با حرکت g5 به شاه سفید کیش میدهد در اینجا تنها استفاده از قانون گرفتن در حال عبور است که شاه سفید را از مات شدن نجات میدهد
از طرف دیگر اگر گرفتن در حال عبور شاه بازیکنی را در حالت کیش قرار دهد انجام دادن آن مجاز نیست برای مثال در شکل زیر نوبت حرکت با سیاه است و می تواند سفید را با g5 مات کند اما
.آنپاسان چیست و چطور میبایست انجام دهیم ؟ | آموزش نوین شطرنج
.

در اینجا سفید نمیتواند با استفاده از قانون گرفتن در حال عبور یا آنپاسان از مات شدن خود جلوگیری کند زیرا در آن صورت شاه او به وسیله رخ سیاه در وضعیت کیش قرار میگیرد .
.

به خاطر داشته باشید که فقط پیاده ها می توانند عمل گرفتن در حال عبور انجام دهند و تنها پیاده ها هستند که با این روش مورد حمله قرار میگیرد

اگر میخواهید این اموزش را بصورت فیلم دریافت کنید بر روی لینکگ زیر کلیک کنید ( در نظر داشته باشید دریافت این آموزش بصورت مولتی مدیا فقط برای کاربران سایت امکان پذیر میباش پس اگر عضو سایت ما نیستید میتوانید در عرض ۵ ثانیه بصورت رایگان ثبت نام کنید ) ثبت نام از اینجا
[private_content][/private_content]

اصغر اصغر