×
خانه » فایل های آموزشی » PDF های آموزشی » دفاع سیسیلی را نابود کنید !!
12 تیر 1397

دفاع سیسیلی را نابود کنید !!

با سلام و عرض ادب خدمت کاربران و علاقمندان به شطرنج و کاربران مکتب خانه شطرنج  ، امروز با شما هستیم با آموزش حمله به دفاع سیسیلی شاید شما هم از هزاران علاقمند به شطرنج هستید که دوستدارید در مقابل دفاع سیسیلی  روشی را برگزینید که بتوانید سیسیلی را به چالش عظیم بکشید خب حمله ی گرند پریکس  یک سیستم قدرتمند میباشد که امروز به آموزش آن میپردازیم ، اگر این آموزش را فرا بگیرید قدرت آن را خواهید داشت که دفاع سیسیلی را نابود کنید

حمله ی گرند پریکس یک سیستم تهاجمی کامل بر علیه دفاع محبوب سیسیلی است. هدف سفید بطور ساده حمله باسوارها بر علیه جناح شاه و گشودن خطوط با حرکت f4-f5در لحظه ی مناسب است . چنانچه سیاه از این طرح جلو گیری نماید سفید اغلب مسیر حمله را با رویکرد پوزیسیونی متوجه پیاده های جناح وزیر و بهره برداری از خانه های ضعیف مرکزی می نماید

عنوان حمله ی گرند پریکس پس از بازی های بسیار موفقیت آمیز بازیکنانی چون “مارک هبدن” و “دِیو رومنس” درتورنمنت های آخر هفته بریتانیا ، در فاصله سال های 80-1970 برای این سیستم برگزیده شد. سفید با انتخاب این سیستم از تئوری سنگین دفاع سیسیلی دوری گزیده و حریف را وامی دارد تا در وضعیتهای متفاوت از وضعیتهای معمول در دفاع سیسیلی به مبارزه ادامه دهد . گشایش مزبور با موفقیت فراوان توسط قهرمان جهان ویشی آناند و دیگر بازیکنان طراز اول جهان بکار گرفته شده است. این سیستم از نظر تئوریک جز چند شاخه ی با اهمیت نیازی به یادگیری زیاد ندارد و امکان اداره ی وضعیت بر اساس بینش و درک شخصی و اصول مدون و کلی بسادگی میسر است .

تاریخچه توالی حرکات

سفید در ابتدا حرکت F4 را در حرکت دوم بازی انجام میداد

1 : e4 c5   2 : f4


اما پاسخ نیرومند ( D1 ) 2 ….d5  از جانب سیاه ، سفید را با دشواری هایی مواجه می ساخت .

3 : exd5

حرکت 3 : e5 !?  را نمیتوان توصیه کرد چون سفید خانه های مهم مرکزی را واگذار میکند و سیاه  بسادگی به گسترش نیروهایش خواهد پرداخت ، حرکات 3:d3   و  3 : Nc3  گر چه قابل بازی هستند اما در مقایسه با وضعیت هایی که سفید در حرکت دوم  2 :Nc3  را انجام می دهد از ارزش بسیار کمتری برخوردارند و امروزه سفید ترجیح می دهد تا بازی را با توالی حرکات :


1 : e4 c5 2 : Nc3


آغاز نماید تا بدین طریق مانع انجام  d5  …. شود . در این آموزش ما نیز با این توالی حرکات بازی ها و ایده ها را دنبال خواهیم نمود

3 : …  Nf6

سیاه امکان Qxd5  را نیز دارد . پس از حرکت متن سفید می تواند پیاده ی اضافی را حفظ نماید اما کوشش در حفظ پیاده جبران مناسبی را برای سیاه فراهم می کند.

a) 4: Nc3 Nxd5 5 : Nf3  Nc6

و سفید هیچگونه برتری ندارد.

b) 4 : c4 e6 ! 5 : dxe6 Bxe6 6 : Nf3 Nc6 7 : Nc3 Bd6

حرکت !? 7…  Be7 نیز با طرح …Qc7 و … Rd8 بسیار جالب است.

8 : d4 cxd4 9 : Nxd4 0–0 10 : Nxe6 fxe6 11 : Bd3 Qe7 12 : Qf3 Bb4 13 : Be2 e5

با برتری سیاه  ( رزیخ وُلس- کاسپاروف سیمولتانه بارسلونا 1988 )

c) 4 : Bb5+ Bd7 (4…Nbd7) 5 : Bxd7+ Qxd7 6 : c4 e6  7 : Qe2 Bd6 8 : d3 (8.dxe6 fxe69.d3 0 – 0)  8…0–0  9 : dxe6 fxe6
10 : Nf3 Nc6 11 : 0– 0 (D2)

اکنون هر دو حرکت  Rae8 چنانچه در بازی شورت – کا سپاروف در مسابقات سریع پاریس در سال 1990 می توان دید و یا  e5  به سیاه بازی متقابل خوبی می دهند.

خطوط بالا گرچه توسط سفید قابل بازی هستند اما در تمام آنها سیاه وضعیت مناسبی خواهد داشت ، بطور کلی ما با گزینشحمله ی گرند پریکس می خواهیم حمله کنیم نه اینکه با اجازه به انجام حرکت 2…d5اسیر ضد حمله شویم. چنین وضعیتی با روح این سیستم در تناقض است و حتی به سفید امکان کسب برتری را نخواهد داد.

طرح های سفید در گرند پریکس

حمله ی تمام عیار به جناح شاه

طرح سفید شامل سلسله حرکات :

Qe1-h4 ، f4-f5 ، Bh6 ، Nf3 – g5

و محاصره ی شاه سیاه است. بازی زیر نمونه ی مناسبی جهت بیان و نمایش چگونگی اجرای طرح بالا است.

□ جونز ■ آبیشک
قهرمانی جوانان جهان- ایروان2007


1 : e4 c5 2 : Nc3 Nc6 3 : Bb5 g6 4 : Bxc6 dxc6 5 : f4 Bg7 6 : d3 Nf6 7 : Nf3 0–0 8 : 0–0 b6   9 : Qe1 Bg4 10 : Ne5 Qc7
11 : Qh4 Be6 12 : Nf3 h6 13 : f5 (D3)

حمله ی گرند پریکس

حمله ی گرند پریکس

13 : …g5 14 : Nxg5 hxg5 15 : B x g5 B c8 16 : Rf3 Rd8 17 : Bh6 Ne8 18 : B x g7 N x g7
19 : Rh3 f6 20 : Qh7+ Kf7 21 : Qg6+ K g8 22 : Rf1 e6 23 : Qh7+ Kf7 24 : fxe6+ Bxe6

25 : Rh6 Qe5 26 : Qg6+ Kg8 27: Rxf6 (D4) 27…Qd4+ 28: Rf2 1–0

در ادامه با نمونه ی دیگری از شکافت پیاده ای آشنا می شویم:

□ ماسیه جا ■ آلوارز
برمودا 2001


1.e4 c5 2 : Nc3 d6 3 : f4 Nc6 4 : Nf3 g6 5  : Bc4 Bg7 6 : 0–0 Nf6 7 : d3 0–0 8 : Qe1 Bg4  9 : e5 (D5)

حمله ی گرند پریکس

حمله ی گرند پریکس

9…Ne8 10 : Ng5 dxe5 11 : Qh4 h5 12 : h3 Bc8 13 : f5 (D6) 13…Bxf5 14 : Rxf5 Qd4+
15 : Q xd4 exd4 16 : Rxf7 1–0

بازی بعد عواقب حمله ی زودتر از موعد و پیش از تکمیل گسترش را نمایش می دهد.

□ هِلرز ■ گلفاند
المپیاد نوی ساد 1990


1 : e4 c5 2 : Nc3 d6 3 : f4 Nc6 4 : Nf3 g6 5 : Bc4 Bg7 6 : 0–0 e6 7 : f5?!

شاخه ی اصلی عبارتست از:

7 : d3 Nge7 8 : Qe1

که در فصل سوم ) (2…d6بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

7…exf5 8 : d3 Nge7 9 : Qe1 h6 10 : exf5 Bxf5 (D7)

حمله ی گرند پریکس

حمله ی گرند پریکس

سیاه بدون آنکه به ساختار پیاده ای خویش آسیبی برساند پیاده ای شکار نموده است.

11 : g4!? Bxg4 12 : Bxf7+ Kxf7 13 : Ne5+ Kg8 14 : Nxg4 Nd4

سفید مانع قلعه رفتن حریف شده است اما در حقیقت وضعیت شاه وی ضعیف تر از حریف است. اسب های سیاه آماده میشوند تا شرایط را تحت تسلط خود در آورند و آنچه وضعیت را دشوار نموده این حقیقت است که سفید هنوز پیاده ی خود راپس نگرفته است.

15 : Qf2 Ndf5 16 : Qg2 Qd7 17 : Ne4 Rf8 18 : c3 b6 19 : B f4 d5 (D8) 20 : Nd2 d4 21 : Ne4 g5
22 : Be5 Bxe5 23 : Nxe5 £e6 24.Ng4 dxc3 25 : Rae1 Qc6 26 : bxc3 Kg7
27 : d4  Ng6 28 : dxc5 bxc5 29 : Qf2 Nd4 30 : Nef6 h5 31 : cxd4 hxg4 32 : Ne8+ Qxe8 ! 0–1

طرح پوزیسیونی بر علیه مواضع تضعیف شده ی سیاه در جناح وزیر در بسیاری از خطوط حمله ی گرند پریکس، سفید بطور معمول از طریق تعویض فیل در c6و وادار نمودن سیاه به گرفتن با پیاده در ، c6نقاط ضعفی را در جناح وزیر به حریف تحمیل می کند. سفید سپس می تواند حمله به پیاده ی ضعیف c5 راهدف خود قرار داده و اجرای طرح هایی چون b2-b3 ، ¤c3-a4(e4) ، e4-e5و ¥a3و شاید c2-c4را در دستور کار قرار دهد. بازی زیر نشان می دهد چگونه سفید اقدام به اجرای طرح هایی از این نوع می کند.

□ راجرز ■ یوهانسن
ریکیاویک20061 : e4 c5 2 : Nc3 Nc6 3 : Bb5 d6 4 : Bxc6+ bxc6 5 : f4 g6 6 : Nf3 Bg7 7 : 0–0 Nf6 8 : d3 0–0

9 : Qe1 Rb8 10 : b3 Ne8 11 : Bd2 Nc7 12 : Qh4 e6 13 : Qxd8 R xd8 14 : e5 d5 15 : Na4 ¥f8 16 : c4 (D9)

حمله ی گرند پریکس

حمله ی گرند پریکس

16…Na6 17 : Ba5 Rd7 18 : Rfd1  Nb4 19 : R d2 Kg7 20 : g3 Bb7 21: Kf2 Be7 22 : Ke2 h6
23 : h4 h5 24: Rc1 Na6 25 : Rb2 Bc8 26 : Bd2 Rd  b7 27 : Be3 Rb4 28 : Rcc2 d4 29 : Bd2  R4b7
30 : Rc1  Bd7 31 : Rg1 Rh8 32 : Bc1 Nc7 33 : Rc2 Na6 34 : Ba3 Rb b8   35 : Ng5
(D10)

35 : …f5 36 : exf6 + Bxf6 37 : Nxc5 Nxc5   38 : Bxc5 e5 39 : Ne4 Rbe8 40 : Kd2 Bg4  41 : Nxf6   Kxf6
42 : fxe5+  Ke6 43 : Rf1 Bf5 44 : Rf4 Rh7 45 : Rxd4 Kxe5 46 : Kc3 Kf6  47: Rd6+ Re6 48 : R e2  Rxd6
49 : Bxd6 Rd7 50 : Be5+ Kf7 51 : d4 1–0

در بعضی از شاخه ها بویژه در آنهایی که سیاه حرکات …e6و …a6را در همان بدو امر انجام می دهد سفید به طرح های
دیگری روی می آورد که در آن مرکز سیاه را تحت فشار قرار می دهد. بازی زیر نمونه ای از این رویکرد است.

□ لازیچ ■ نینوف
نوی ساد 1992


1 : e4 c5 2 : Nc3 Nc6 3 : f4 e6 4 : Nf3 a6   5 : d3 d5   6 : Qe2 Nf6  7 : e5 Ng8  8 : g3 Nh6 9 : Bg2  Be7
10 : 0–0 d4   11 : Ne4 Bd7 12 : Bd2  Qb6 13 : c4 0–0 14 : R ab1 Rae8 15 : Bh3 Nd8
16.b4 (D11)

حمله ی گرند پریکس

حمله ی گرند پریکس

16 : …cxb4 17 : c5 Bxc5 18 : Nxc5  Qx c5 19 : Bxb4 Qd5 20 : Bg2 Bc6 21 : Nh4 Qd7 22 : B x f8   R x f8
23 : Bxc6  Nxc6  24 : h3 Ne7 25 : g4 Nd5 26 : Qe4 Qa4 27 : Rxb7 Qxa2  28 : Qxd4 (D12) 28 : …a5
29 : g5 Qe2 30 : Q f2 Q xf2+ 31 : Rxf2 Nf5 32 : Nxf5  exf5 33 : Rb5 Nb4 34.d4 ¦d8 35.d5 h6
36 : g6 fxg6 37 : Rd2 g5 38 : d6 1–0

از سوی دیگر سیاه طرح بازی در جناح وزیر با حرکت b5و یا مبارزه در مرکز از طریق حرکت d7(d6)-d5را دنبال مینماید.  اما او باید بسیار هوشیار باشد و اجازه ی موفقیت حمله در جناح شاه را به حریف ندهد. به همین دلیل گاه سیاه برای رسیدن به چنین هدفی حرکت … f5را با هدف ممانعت از شکافت پیاده ها انجام می دهد. سفید در چنین شرایطی طرح خود را تغییر داده و اهداف خود را از میان نقاط ضعف حاصل از حرکت …f5جستجو می کند. بعنوان نمونه خانه هایی چون e5وg5

امیدوارم از خواندن این آموزش لذت برده و موفقیت های زیادی با حمله ی گرند پریکس داشته باشید.

اصغر اصغر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *